จดโดเมน.com 320 | Hosting 500 ต่อ ปี ไม่จำกัด โดเมนเนม

ตรวจสอบรายชื่อโดเมนที่คุณต้องการ

.com .net .org .co.th

จดโดเมนเนม

บริการ จดโดเมน ย้ายโดเมน .com .net .org .info ราคาเพียง 320 บาท ต่อปี


โดเมนเนม คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ


1.ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น hostinglotus.com, google.com เป็นต้น


2.ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ


ข้อดีของการ จดโดเมน ภายใต้ระบบ HostingLotus

ค่าบริการ จดโดเมน .com .net .org .biz .info เพียงปีละ 320 บาท

ค่าบริการ ต่ออายุโดเมน และ โอนย้ายโดเมน .com .net .org .biz .info เพียงปีละ 320 บาท

ชื่อของท่านเป็นเจ้าของโดเมน 100% (Registrant, Admin ,Billing & Technical Contact)

มีระบบการจัดการโดเมน สามารถแก้ไขข้อมูล ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง

มีระบบ Lock หรือ Unlock โดเมน ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการขโมยโดเมน

ไม่ผูกมัดบริการ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการโฮสติ้งที่ไหนก็ได้ หรือย้ายเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ

มีระบบร้องของ Auth Code เพื่อทำการ Transfer Domain ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง

สามารถ Register DNS เพื่อให้โดเมนชี้ไปยังหมายเลข IP ได้โดยตรง

สามารถใช้ระบบการจัดการโดเมนผ่าน Reseller รายใดก็ได้ภายใต้ระบบเดียวกัน

มีระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของโดเมน


** Feature ต่าง ๆเหล่านี้ไม่รวมถึง การ จดโดเมน .co.th .ac.th .go.th .in.th แล .th อื่นๆ


gTLDs (Generic Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย com, net และ org


Domain 1 ปี 2 ปี 10 ปี ต่ออายุ ย้ายโดเมน Whois Privacy สั่งซื้อ
.com 320 640 3,200 320 320 120 Buy Now
.net 320 640 3,200 320 320 120 Buy Now
.org 320 640 3,200 320 320 120 Buy Now
.biz 320 640 3,200 320 320 120 Buy Now
.info 320 640 3,200 320 320 120 Buy Now
.us 400 800 4,000 400 400 120 Buy Now
.name 350 700 3,500 350 350 120 Buy Now
.ws 500 1,000 5,000 500 500 120 Buy Now
.eu 400 800 4,000 400 400 120 Buy Now
.asia 600 1,200 6,000 600 600 120 Buy Now
.in 400 800 4,000 400 400 120 Buy Now
.mobi 670 1,340 6,700 670 670 120 Buy Now
.cc 720 1,440 7,200 720 720 120 Buy Now
.tv 1,100 2,200 11,000 1,100 1,100 120 Buy Now


ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของละประเทศ


Domain 1 ปี 2 ปี 5 ปี ต่ออายุ ย้ายโดเมน Whois Privacy สั่งซื้อ
.co.th 800 1500 3750.47 800 800 - Buy Now
.net.th 800 1,500 3,750.47 800 800 - Buy Now
.or.th 800 1,500 3,750.47 800 800 - Buy Now
.ac.th 800 1,500 3,750.47 800 800 - Buy Now
.mi.th 800 1,500 3,750.47 800 800 - Buy Now
.go.th 800 1,500 3,750.47 800 800 - Buy Now
.in.th 400 800 2,000 400 400 - Buy Now


ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

 • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
 • ตัวอย่างเอกสารบริษัท , ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท)
 • โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัดโดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน
 • ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ ตัวอย่าง (ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน)
 • โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
 • ตัวอย่างเอกสาร
 • โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน
 • ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)
 • โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้)
 • ตัวอย่างเอกสาร (สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร
 • ตัวอย่างเอกสาร
 • ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น
 • จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด email มาที่ support@hostinglotus.com หรือ fax มาที่ 02 940-3279

 • ** หากท่านมีโดเมนเนมอยู่แล้ว ใกล้จะหมดอายุหรือต้องการต่ออายุโดเมนพร้อมกับเช่าพื้นที่ Hosting คลิ๊กที่นี่
  ** สำหรับโดเมนเนมที่ไม่ได้จดโดเมนภายใต้ Reseller Club ต้องย้ายโดเมนก่อนหมดอายุ 30 วัน