จดโดเมน และ ค้นหาโดเมนของคุณ

FIND YOUR PERFECT DOMAIN NAME. Huge Choice. New Extensions. Low Prices. Register your perfect domain name today.

*** ยกเว้นการจดโดเมนชื่อสงวนตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ ชื่อที่ใช้คำหยาบ

.com

Now Avaliable

฿450/year

.net

Now Avaliable

฿500/year

.info

Now Avaliable

฿700/year

.co.th

Now Avaliable

฿800/year

.mobi

Now Avaliable

฿800/year

Easy Domain Setup No Technical Skills

alert expiry date

฿150 Privacy Protection

Unlimited Sub Domains

Advanced DNS Controls

Multi-Year Registration

Domain Locking & Forwarding

Free 24×7/365 Support

Domain Pricing

gTLDs (Generic Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย com, net และ org

 • Domain Extension
 • .com
 • .net
 • .org
 • .biz
 • .info
 • .us
 • .name
 • .ws
 • .eu
 • .asia
 • .in
 • .mobi
 • .cc
 • .tv
 • 1 Year
 • ฿450
 • ฿500
 • ฿500
 • ฿650
 • ฿700
 • ฿400
 • ฿350
 • ฿850
 • ฿400
 • ฿600
 • ฿400
 • ฿800
 • ฿720
 • ฿1100
 • 2 Years
 • ฿900
 • ฿1000
 • ฿1000
 • ฿1300
 • ฿1400
 • ฿800
 • ฿700
 • ฿1700
 • ฿800
 • ฿1200
 • ฿800
 • ฿1600
 • ฿1440
 • ฿2200
 • 10 Years
 • ฿4500
 • ฿5000
 • ฿5000
 • ฿6500
 • ฿7000
 • ฿4000
 • ฿3500
 • ฿8500
 • ฿4000
 • ฿6000
 • ฿4000
 • ฿8000
 • ฿7200
 • ฿11000

*** บริการสั่งซื้อ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ติดต่อ 02-105-4322 ต่อ 2 (ในเวลาทำการ จ-ศ 8.30-17.30 น.)
**** ทางบริษัทมีการปรับราคาจดทะเบียนโดเมน , ราคาต่ออายุโดเมน และราคาย้ายโดเมน https://hostinglotus.com/hosting/announcements/9/Hostinglotus-.htm

ccTLDs (Country Code Top Level Domains) คือชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของละประเทศ

 • Domain Extension
 • .co.th
 • .net.th
 • .or.th
 • .ac.th
 • .mi.th
 • .go.th
 • .in.th
 • 1 Year
 • ฿800
 • ฿800
 • ฿800
 • ฿800
 • ฿800
 • ฿800
 • ฿400
 • 2 Years
 • ฿1500
 • ฿1500
 • ฿1500
 • ฿1500
 • ฿1500
 • ฿1500
 • ฿800
 • 5 Years
 • ฿3750.47
 • ฿3750.47
 • ฿3750.47
 • ฿3750.47
 • ฿3750.47
 • ฿3750.47
 • ฿2000

*** บริการสั่งซื้อ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ติดต่อ 02-105-4322 ต่อ 2 (ในเวลาทำการ จ-ศ 8.30-17.30 น.)
**** ทางบริษัทมีการปรับราคาจดทะเบียนโดเมน , ราคาต่ออายุโดเมน และราคาย้ายโดเมน https://hostinglotus.com/hosting/announcements/9/Hostinglotus-.htm

ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

 • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท

ตัวอย่างเอกสารบริษัท , ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท)

 • โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัดโดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน

ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ ตัวอย่าง (ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน)

 • โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน

ตัวอย่างเอกสาร

 • โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน

ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)

 • โดเมน .in.th
  กรณีที่ 1 : สำหรับบุคคลทั่วไป
  – บัตรประชาชน
  – บัตรประจำตัวข้าราชการ
  – ใบอนุญาตขับรถ
  – หนังสือเดินทาง
  – ใบอนุญาตทำงาน (work permit)
  กรณีที่ 2 : สำหรับองค์กร
  – หนังสือรับรองบริษัท
  – ใบ ภ.พ.20

ลิงก์ต่างๆ

 • โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร

ตัวอย่างเอกสาร

 • ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น

 • จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด email มาที่ [email protected]

** จดโดเมน หากท่านมีโดเมนเนมอยู่แล้ว ใกล้จะหมดอายุหรือต้องการต่ออายุโดเมนพร้อมกับเช่าพื้นที่ Hosting คลิ๊กที่นี่
** สำหรับโดเมนเนมที่ไม่ได้จดโดเมนภายใต้ Reseller Club ต้องย้ายโดเมนก่อนหมดอายุ 30 วัน

ประกาศแจ้งเตือน !!! จากบริษัท โฮสติ้ง โลตัส จำกัด​

เนื่องจากมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อในนามบริษัทติดต่อให้ลูกค้าโอนเงิน ลูกค้าโปรดตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้องก่อนโอนเงินทุกครั้ง !!!