สั่งซื้อ Cloud Email Plus Hosting

Email Plus พื้นที่ 5 GB Unlimit Account


 
2,000.00 บาท
Kord aasta jooksulพื้นที่ 5 GB / ไม่จำกัด Account / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3


Email Plus พื้นที่ 10 GB Unlimit Account


 
3,000.00 บาท
Kord aasta jooksulพื้นที่ 10 GB / ไม่จำกัด Account / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3


Email Plus พื้นที่ 20 GB Unlimit Account


 
4,000.00 บาท
Kord aasta jooksulพื้นที่ 20 GB / ไม่จำกัด Account / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3


Email Plus พื้นที่ 30 GB Unlimit Account


 
5,000.00 บาท
Kord aasta jooksulพื้นที่ 30 GB / ไม่จำกัด Account / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3


Email Plus พื้นที่ 40 GB Unlimit Account


 
6,000.00 บาท
Kord aasta jooksulพื้นที่ 40 GB / ไม่จำกัด Account / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3


Test Email


 
0.00 บาท

Email Plus พื้นที่ 30 GB Unlimit Account


 
5,000.00 บาท
Kord aasta jooksul

Email Plus พื้นที่ 30 GB Unlimit Account


พื้นที่ 30 GB / 30 Account / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3