สั่งซื้อ Cloud Email Zimbra Hosting

Cloud Email Hosting 20 Account Disk 5 GB


 
2,000.00 บาท
ต่อ 1 ปีพื้นที่ 5 GB / ใช้งานได้ 20 อีเมล์ / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3


Cloud Email Hosting 30 Account Disk 10 GB


 
3,000.00 บาท
ต่อ 1 ปีพื้นที่ 10 GB / ใช้งานได้ 30 อีเมล์ / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3


Cloud Email Hosting 40 Account Disk 20 GB


 
4,000.00 บาท
ต่อ 1 ปีพื้นที่ 20 GB / ใช้งานได้ 40 อีเมล์ / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3


Cloud Email Hosting 50 Account Disk 30 GB


 
5,000.00 บาท
ต่อ 1 ปีพื้นที่ 30 GB / ใช้งานได้ 50 อีเมล์ / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3


Cloud Email Hosting 60 Account Disk 40 GB


 
6,000.00 บาท
ต่อ 1 ปีพื้นที่ 40 GB / ใช้งานได้ 60 อีเมล์ / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3


Cloud Email Hosting 70 Account Disk 50 GB


 
7,000.00 บาท
ต่อ 1 ปีพื้นที่ 50 GB / ใช้งานได้ 70 อีเมล์ / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3


Cloud Email Hosting 80 Account Disk 80GB New


 
12,000.00 บาท
ต่อ 1 ปีพื้นที่ 80 GB / ใช้งานได้ 80 อีเมล์ / รองรับ 1 โดเมน
รองรับการใช้งานผ่าน webmail /outlook
รองรับการใช้งานแบบ pop3


Cloud Email Hosting 200 Account Disk 15 GB


 
4,500.00 บาท
ต่อ 1 ปี