เลือกแพลนที่เหมาะกับคุณ

รับประกันความพอใจ คืนเงินใน 30 วัน

Cloud Hosting Windows 1 Disk 2 GB


 
500.00 บาท
Anualmente

Diskspace 2 GB
Domain 1
Datatransfer 10 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP ,MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 2 Disk 5 GB


 
1,000.00 บาท
Anualmente

Diskspace 5 GB
Domain 2
Datatransfer 30 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP ,MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 3 Disk 10 GB


 
2,000.00 บาท
Anualmente

Diskspace 10 GB
Domain 5
Datatransfer 60 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP , MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 4 Disk 15 GB


 
3,000.00 บาท
Anualmente

Diskspace 15 GB
Domain 8
Datatransfer 90 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP , MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 5 Disk 20 GB


 
4,000.00 บาท
Anualmente

Diskspace 20 GB
Domain 11
Datatransfer 120 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP , MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 6 Disk 25 GB


 
5,000.00 บาท
Anualmente

Diskspace 25 GB
Domain 15
Datatransfer 150 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP , MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 7 Disk 35 GB


 
6,500.00 บาท
Anualmente

Diskspace 35 GB
Domain 20
Datatransfer 200 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP , MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 8 Disk 50 GB


 
10,000.00 บาท
Anualmente

Diskspace 50 GB
Domain 30
Datatransfer 300 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP , MVC 3.0 AJAX


Cloud Hosting Windows 9 Disk 70 GB


 
13,000.00 บาท
Anualmente

Diskspace 70 GB
Domain 40
Datatransfer 400 GB
Unlimited Email , MSSQL , MYSQL
ASP.NET 4.5 , PHP , MVC 3.0 AJAX