คู่มือการใช้งาน

วิธีแก้ไขไฟล์ hosts เพื่อเข้าเว็บในกรณีที่ DNS ยังไม่อัพเดท  Print this Article

การเปลี่ยน name server ของโดเมนของเรามักจะมีปัญหาหนึ่งตามมานั่นคือ DNS ของ internetที่เราใช้อยู่บาง

ครั้งมักจะอัพเดทช้า หรือ ต้องการที่จะ แก้ไขเว็บ ให้ใช้งานได้โดยสมบูรณ์ก่อนถึงจะ point domain มา ที่ hosting
เรายังมีวิธีแก้ไข ดังนี้ครับ

สำหรับ windows ทุก Version  ไปแก้ไขที่ไฟล์ C:\windows\system32\drivers\etc\hosts ตามภาพ


 

 

หลังจาก นั้น คลิ๊กขวาที่ file hosts > open เปิดด้วย Notepad เลื่อนลงข้างล่างสุด ให้เพิ่ม IP Address ของ name server ที่เราใช้อยู่เข้าไป และชื่อ Domain ที่ต้องการตามภาพ

 

 

หลังจากเพิ่มเสร็จแล้วให้ save โดย ไปที่  file save หรือ  Ctrl+s   เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ หลังจากนั้นลอง Ping ชื่อโดเมนดูว่าได้ IP ที่เรา Set ไว้หรือเปล่า
ลองเข้า เว็บดูครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการปิดการใช้งาน Remote Desktop Protocol Windows 10
วิธีการปิดการใช้งาน Remote Desktop Protocol Windows 10 การปกป้องคอมพิวเตอร์ Windows...
วิธีการเปลี่ยน DNS Server สำหรับ Mac OS X Leopard
วิธีการเปลี่ยน DNS SERVER สำหรับ MAC OS X LEOPARD 1. Go to System Preferences 2. Click on...
วิธีการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ปลอดภัยหรือไม่ ด้วย Google Search Console
วิธีการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ปลอดภัยหรือไม่ ด้วย Google Search Console 1 เข้าใช้งานที่...
การแก้ปัญหาในกรณีที่ IP internet ของท่านติด blacklist spam mail
การแก้ปัญหาในกรณีที่ IP internet ของท่านติด blacklist spam mail ตรวจสอบที่นี่...
Redirect หน้าเว็บไซต์ด้วย Code HTML
หากลูกค้าต้องการ redirect หน้าเว็บไซต์ของลูกค้าให้ลิงค์ไปที่หน้าเว็บไซต์อื่นสามารถใช้ Code HTML...