Base de Conhecimento

Cloud Email วิธีเข้าหน้า Webmail  Imprimir este Artigo

วิธีเข้าหน้า Webmail

- สำหรับ Browser Chrome
1.เมื่อเปิด link webmail มาแล้วให้คลิกตามภาพค่ะ2.ให้เลือกตามรูปภาพด้านล่างค่ะ

3.จะเข้าสู่หน้า Sign in ค่ะ


- สำหรับ Browser Firefox
1.เมื่อเปิด link webmail มาแล้วให้คลิกตามภาพค่ะ2.ให้เลือกตามรูปภาพด้านล่างค่ะ

3.จะเข้าสู่หน้า Sign in ค่ะ