Base de Conhecimento

Cloud Email วิธี Set mail forward  Imprimir este Artigo

วิธี Set mail forward

1. คลิก tab Preferences

2. คลิก Mail

3. ดูที่หัวข้อ Receiving Messages

4. ใส่ชื่อ account email ที่ต้องการ forward ถ้ามีหลาย account ให้ใช้เครื่องหมาย , คั้นระหว่างชื่อ account

5. คลิก save

 

Esta resposta foi útil?

Artigos Relacionados

Cloud Email การตั้งค่า email กับ outlook
การตั้งค่า email กับ outlook- เข้ามายังหน้า accountt setting ใส่ชื่อ account, password email,...
Cloud Email วิธี สร้าง account email
วิธี สร้าง account email- login เข้าระบบสมาชิกที่ link...
Cloud Email วิธี ลบ account email
วิธี ลบ account email- login เข้าระบบสมาชิกที่ link...
Cloud Email วิธีการ Backup และ restore ข้อมูล
วิธีการ Backup และ restore ข้อมูล- login เข้า webmail แล้วคลิกที่แถบ Preferences- มายังหน้า...
Cloud Email วิธีเปลี่ยน password account email
วิธีเปลี่ยน password accouunt email- login เข้าหน้า webmail คลิกลูกศรชี้ลง ที่ด้านมุมขวาบน...