คู่มือการใช้งาน

การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Browser แบบ Muti Domain ใน Hosting เดียวกัน  Print this Article


ข้อมูลการ Connect FTP ให้ดูจากอีเมล์ ข้อมูลการใช้งาน Hosting ที่ระบบจัดส่งให้ในขั้นตอนการเปิดใช้งาน Hosting 
วิธีการ Connect ด้วย Browser 
     โดยการใส่ IP และ Port ดังตัวอย่าง ftp://119.59.120.5:2002/  ดังหมายเลขที่ 1


 
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้ LogOn เข้าสู่ Server โดยทำการระบุข้อมูลตามหมายเลขดังนี้

     หมายเลข 2.  User name: ระบุเป็นชื่อผู้ใช้ (FTP Username) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting เช่น hosting4
     หมายเลข 3.  Password: ระบุเป็นรหัสผ่าน (FTP Password) ที่ได้รับในอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน Hosting
     หมายเลข 4.  คลิกปุ่ม "Log On" เพื่อ Connect เข้าสู่ Server 
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ให้ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ "domains" ดังหมายเลขที่ 5 
และดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ชื่อ domain ที่ต้องการ ดังหมายเลขที่ 6 
จากนั้นดับเบิ้ลคลิกอีกครั้งที่โฟลเดอร์ "public_html" ดังหมายเลขที่ 7หลังจากเปิดโฟลเดอร์ public_html และจะพบข้อมูลเริ่มต้นของระบบ ให้ทำการลบออกทั้งหมด ดังหมายเลขที่ 8จากนั้นทำการอัพโหลดข้อมูลขึ้น server โดยการคลิกลากไฟล์ที่ต้องการไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ public_html ดังหมายเลขที่ 9จากนั้นรอการอัพโหลดเสร็จเรียร้อย และทดสอบรันหน้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบ

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Program Filezilla
การ Upload ข้อมูลขึ้น Server โดยการใช้โปรแกรม Filezilla  สามารถโหลดได้ที่ >> Download...
การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Browser
ข้อมูลการ Connect FTP ให้ดูจากอีเมล์ ข้อมูลการใช้งาน Hosting...
การ FTP File ขึ้น Server ด้วย Program Filezilla แบบ Muti Domain ใน Hosting เดียวกัน
การ Upload ข้อมูลขึ้น Server โดยการใช้โปรแกรม Filezilla  สามารถโหลดได้ที่ >> Download...
วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP
วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP   WinSCP (วินเอสซีพี) คือ โปรแกรมสำหรับอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์...
วิธีแก้ปัญหาการเข้ารหัสการเชื่อมต่อของ FileZilla FTP Client
เปิดโปรแกรม File Zillaคลิกที่ File เลือกเมนู Site Manager..ตั้งค่าดังนี้Host –...