คู่มือการใช้งาน

การใช้งานติดตั้ง Application สำเร็จรูป (Installatron)  Print this Article

1. ทำการ Login เข้าระบบ Direct Admin และเลือกเมนู Installatron Application Installer ดังรูปหมายเลขที่ 1 2. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอรวม Application สำเร็จรูปทั้งหมด ดังรูป สามารถเลือก Application ที่ต้องการติดตั้งและทำตามขั้นตอนของระบบจนเสร็จขั้นตอนเป็นอันติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...