บทความ

วิธี Build PHP ผ่าน DirectAdmin ค่ะ
วิธี Build PHP ผ่าน DirectAdmin 1.เข้าสู่ระบบของ DirectAdmin เมื่อเข้ามาจะพบหน้าต่าง ดังรูป...
วิธีการ Build เวอร์ชั่น php บน VPS
วิธี Update version PHP ของ VPS Linux 1.SSH เข้าไปที่ IP address ของ VPS ผ่านโปรแกรม SecureCRT...
วิธีกำหนดอัตราการส่ง E-Mail ของทุก User ใน Control Panel DirectAdmin ระดับ Admin
1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน  DirectAdmin ของคุณ จากนั้นใส่ Username, Password...
วิธีใช้งาน Service Monitor
วิธีใช้งาน Service Monitor 1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน  DirectAdmin ของคุณ...
เริ่มต้นใช้ VPS Hosting
การเข้าใช้งาน Control Panel DirectAdmin สำหรับผู้ใช้งานแบบ VPS Hosting Linux กับเรา 1. เข้า URL...