บทความ

วิธี Build PHP ผ่าน DirectAdmin ค่ะ
วิธี Build PHP ผ่าน DirectAdmin 1.เข้าสู่ระบบของ DirectAdmin เมื่อเข้ามาจะพบหน้าต่าง ดังรูป...
วิธีการ Build เวอร์ชั่น php บน VPS
วิธี Update version PHP VPS 1.SSH เข้าไปที่ IP ของ VPS ผ่านโปรแกรม SecureCRT หรือโปแกรม Putty...
เริ่มต้นใช้ VPS Hosting
การเข้าใช้งาน Control Panel DirectAdmin สำหรับผู้ใช้งานแบบ VPS Hosting Linux กับเรา 1. เข้า URL...