คู่มือการใช้งาน

การเปลี่ยน Version PHP ด้วยตัวเอง  Print this Article

การเปลี่ยน Version PHP ด้วยตัวเอง

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>> Domain Setup
2. เลือก Domain ที่ต้องการเปลี่ยน Version PHP
3.เลือก Version PHP ที่ต้องการ ในช่อง เปลี่ยนเป็นอีก Version แล้วกด Save

4. เมื่อ Save เสร็จแล้วจะขึ้น PHP versions saved เป็นอันเสร็จเรียบร้อยWas this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...