คู่มือการใช้งาน

การเปลี่ยน Version PHP ด้วยตัวเอง  Print this Article

การเปลี่ยน Version PHP ด้วยตัวเอง

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>> Domain Setup2. เลือก Domain ที่ต้องการเปลี่ยน Version PHP3.เลือก Version PHP ที่ต้องการ ในช่อง First PHP ส่วน Second PHP เปลี่ยนเป็นอีก Version แล้วกด Save
4. เมื่อ Save เสร็จแล้วจะขึ้น PHP versions saved เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>>...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...