คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS แบบ IMAP  Print this Article

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (iPhone/iPad) แบบ IMAP


1. ทำการเลือกที่ App Mailแล้วเลือกที่อื่นๆ ดังรูป


           

 

 2. ทำการใส่รายละเอียดของ Email ดังนี้

     - ชื่อ : ชื่อผู้ใช้งาน

     - อีเมล : ใส่ Email Account เช่นในตัวอย่างจะเป็น [email protected]

     - รหัสผ่าน : รหัสผ่าน Email Account

     - คำอธิบาย : ใส่ Email Account เรียบร้อยแล้วกดที่ถัดไป


 
3. ทำการเลือก IMAP และกรอกรายละเอียดข้อมูล Incoming Mail Server ของ Email ดังนี้

     - Hostname กำหนดค่า Server จดหมายขาเข้า เช่น mail.yourdomain.com

     - Username ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น [email protected]

     - Password  รหัสผ่าน Email Account 

 4. กรอกรายละเอียดข้อมูล  Outgoing Mail Server ดังนี้

     - Host Name กำหนดค่า Server จดหมายขาออก เช่น mail.yourdomain.com

     - User Name ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น [email protected]

     - Password  รหัสผ่าน Email Account

 

 

 

5. จะมีแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ SSL ให้ตอบ ”ไม่” แล้วกดบันทึก

 

                                   


6. เข้าไปที่การ      แล้วเลือกที่บัญชีและรหัสผ่าน

     - ทำการเลือก Email Account ที่ต้องการจะตั้งค่า
 

 7. เลือก Advance

     - Use SSL  เลือกเป็น OFF

     - Authentication เลือกเป็น Password

     - Server Port เป็น 143 หรือ 145

     - Delete from Server   เลือก Never ในกรณีไม่ต้องการลบ Email จาก Server  เพื่อสำรองไว้


 

 

 8. ตรวจสอบการตั้งค่า  Outgoing Server เลือก Primary Server

      ตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่าตามด้านล่างนี้

          - Host Name กำหนดค่า Server จดหมายขาออก เช่น mail.yourdomain.com

          - User Name ชื่อ Email Account ผู้ใช้งาน เช่น [email protected]

          - Password  รหัสผ่าน Email Account

          - Use SSL  เลือกเป็น OFF

          - Authentication เลือกเป็น Password

          - Server Port เป็น 25 **หากใช้ 25ไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนเป็น 587 **

          - (หากทำการตั้งค่าได้ถูกต้องจะมีเครื่องหมายถูกแสดงให้เห็นตอนที่ทำการ save และ sync)
 

Was this answer helpful?

Related Articles

คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่าน Webmail
คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่าน Webmail      Cloud email สามารถตั้งค่าการกรอง spam...
คู่มือการตั้งค่า Email Signature
คู่มือการตั้งค่า Email Signature           สร้าง Email Signature เพื่อช่วยในการสร้าง ลายเซ็น...
การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS แบบ POP
การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (iPhone/iPad) แบบ POP 1. ทำการเลือกที่ App Mailแล้วเลือกที่อื่นๆ...
การตั้งค่า Email Account บน Thunderbird แบบ IMAP
การตั้งค่า EMAIL บน Thunderbird แบบ IMAP ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Thunderbird ได้ที่ URL นี้...
คู่มือการตั้งค่า Forward Email ผ่านระบบสมาชิก
คู่มือการตั้งค่า Forward Emai l ผ่านระบบสมาชิก 1. ทำการ Login เข้าระบบสมาชิก...