คู่มือการใช้งาน

คู่มือการตั้งค่า Forward Email ผ่านระบบสมาชิก  Print this Article

คู่มือการตั้งค่า Forward Emai l ผ่านระบบสมาชิก

1. ทำการ Login เข้าระบบสมาชิก https://www.hostinglotus.com/hosting/clientarea.php

     - ทำการคลิกเลือกที่ SERVICE

 2. เลือก Cloud MailEnable Hosting 20 GB แล้วเลือกที่  Active


3. จะเจอรายละเอียดของ Package ให้ทำการคลิกที่ Email Forwarders


 
4. เลือก Email ที่จะทำการตั้ง Forward และกำหนดปลายทาง เรียบร้อยแล้วกด Add Forwarder

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่าน Webmail
คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่าน Webmail      Cloud email สามารถตั้งค่าการกรอง spam...
คู่มือการตั้งค่า Email Signature
คู่มือการตั้งค่า Email Signature           สร้าง Email Signature เพื่อช่วยในการสร้าง ลายเซ็น...
การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS แบบ POP
การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (iPhone/iPad) แบบ POP 1. ทำการเลือกที่ App Mailแล้วเลือกที่อื่นๆ...
การตั้งค่า Email Account บน Thunderbird แบบ IMAP
การตั้งค่า EMAIL บน Thunderbird แบบ IMAP ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Thunderbird ได้ที่ URL นี้...
การตั้งค่า Email บน Outlook 2016 แบบ IMAP
การตั้งค่า EMAIL บน OUTLOOK แบบ IMAP 1. ทำการเปิดโปรแกรม Outlook แล้วคลิกที่ File       2....