คู่มือการใช้งาน

คู่มือการตรวจสอบ log การรับส่ง Email ผ่าน Webmail  Print this Article

คู่มือการตรวจสอบ log การรับส่ง Email ผ่าน Webmail

1. Login เข้า Webmail ไปทีเมนู Options จากนั้นเลือกที่เมนู Statistics
2. เมือทำการคลิกเข้าไปแล้วจะปรากฏเป็น log การรับส่งอีเมลดังรูป

 

Was this answer helpful?

Related Articles

คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่าน Webmail
คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่าน Webmail      Cloud email สามารถตั้งค่าการกรอง spam...
คู่มือการตั้งค่า Email Signature
คู่มือการตั้งค่า Email Signature           สร้าง Email Signature เพื่อช่วยในการสร้าง ลายเซ็น...
การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS แบบ POP
การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (iPhone/iPad) แบบ POP 1. ทำการเลือกที่ App Mailแล้วเลือกที่อื่นๆ...
การตั้งค่า Email Account บน Thunderbird แบบ IMAP
การตั้งค่า EMAIL บน Thunderbird แบบ IMAP ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Thunderbird ได้ที่ URL นี้...
คู่มือการตั้งค่า Forward Email ผ่านระบบสมาชิก
คู่มือการตั้งค่า Forward Emai l ผ่านระบบสมาชิก 1. ทำการ Login เข้าระบบสมาชิก...