คู่มือการใช้งาน

คู่มือการเปลี่ยน Password ผ่าน WebAdmin  Print this Article

คู่มือการเปลี่ยน Password ผ่าน WebAdmin

     ผู้ดูแลสามารถ เปลี่ยน password ในการเข้าใช้งาน Webmail หรือ Outlook ของ account email ต่างๆ

เพื่อเข้าใช้งานในการรับส่ง Email ได้ทั้งหมด โดยมีวิธการเปลี่ยน password ในการใช้งาน Email ดังนี้


1. Login เข้า Webadmin โดยปกติจะเป็น webadmin ตามด้วยชื่อโดเมนของลูกค้า

    เช่น meadmin.yourdomain.com ทำการ login ด้วย user ที่มีสิทธิ์เป็น admin2. ให้คลิ๊กที่ด้านซ้ายจะมี Menu ที่ชื่อว่า Mailbox เป็น Menu ที่รวม Mailbox หรือว่า account ทั้งหมด ของโดเมนนั้น ๆ            
3. เมื่อเข้ามาจะเจอ List รายชื่อ Mailbox หรือ account ทั้งหมด

    ต้องการแก้ไข password ของ Account ไหน ให้คลิ๊กที่ Edit ด้านหลัง account นั้น ๆ

4. เมื่อคลิ๊กแล้วจะมี Popup ขึ้นมา ให้ทำการใส่ Password ใหม่ได้เลย เสร็จแล้วคลิ๊กที่ Save
Was this answer helpful?

Related Articles

คู่มือการ Add/Delete Email Account ผ่านระบบ Webadmin
คู่มือการเพิ่ม Email Account 1.Login เข้าระบบจัดการ Email Accountโดยปกติจะเข้าด้วย Link :...
คู่มือการกำหนด พื้นที่การใช้งาน Email ผ่านระบบ WebAdmin
คู่มือการกำหนด พื้นที่การใช้งาน Email ผ่านระบบ WebAdmin ผู้ดูแลสามารถ...
คู่มือการ Forward Email ผ่านระบบ Webadmin
คู่มือการ Forward Email ผ่านระบบ Webadmin1. Login เข้าหน้า Webadmin ด้วย Username และ Password...