คู่มือการใช้งาน

คู่มือการกำหนด พื้นที่การใช้งาน Email ผ่านระบบ WebAdmin  Print this Article

คู่มือการกำหนด พื้นที่การใช้งาน Email ผ่านระบบ WebAdmin

ผู้ดูแลสามารถ กำหนดพื้นที่การใช้งานของแต่ละ Email Account ได้ดังนี้


1. Login เข้า Webadmin โดยปกติจะเป็น webadmin ตามด้วยชื่อโดเมนของลูกค้า

    เช่น meadmin.yourdomain.com ทำการ login ด้วย user ที่มีสิทธิ์เป็น admin

 
2. ให้คลิ๊กที่ด้านซ้ายจะมี Menu ที่ชื่อว่า Mailbox เป็น Menu ที่รวม Mailbox หรือว่า account ทั้งหมด ของโดเมนนั้น ๆ

 

 

 

 3. เมื่อเข้ามาจะเจอ List รายชื่อ Mailbox หรือ account ทั้งหมด

     ต้องการกำหนดขนาดพื้นที่ ของ Account ไหน ให้คลิ๊กที่ Edit ด้านหลัง account นั้น ๆ

 


 

4. เมื่อคลิ๊กแล้วจะมี Popup ขึ้นมา ให้เลือกไปที่ Tab Mailbox

    เสร็จแล้วให้ติ๊กถูกที่ Limit by Kilobytes ในส่วนนี้จะกำหนดค่าเป็น Kb  หรือ Kilobytes

    หากต้องการกำหนดขนาดไว้ที่ 500Mb ให้เอา ไป คูณ 1024 จะได้เท่ากับ 512000 Kb ตามตัวอย่าง

    เสร็จแล้วคลิ๊กที่ Save
Was this answer helpful?

Related Articles

คู่มือการเปลี่ยน Password ผ่าน WebAdmin
คู่มือการเปลี่ยน Password ผ่าน WebAdmin      ผู้ดูแลสามารถ เปลี่ยน password ในการเข้าใช้งาน...
คู่มือการ Add/Delete Email Account ผ่านระบบ Webadmin
คู่มือการเพิ่ม Email Account 1.Login เข้าระบบจัดการ Email Accountโดยปกติจะเข้าด้วย Link :...
คู่มือการ Forward Email ผ่านระบบ Webadmin
คู่มือการ Forward Email ผ่านระบบ Webadmin1. Login เข้าหน้า Webadmin ด้วย Username และ Password...