คู่มือการใช้งาน

คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่าน Webmail  Print this Article

คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่าน Webmail


     Cloud email สามารถตั้งค่าการกรอง spam โดยการติ๊กถูกเครื่องหมายที่ช่อง Enable Mailbox Spam Filtering

และยังสามารถปรับระดับความเสี่ยงได้ 3 ระดับคือ ต่ำ,กลาง และสูง โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

 

Actions

รายละเอียด

No Action

ข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมจะถูกส่งไปยังกล่องขาเข้าตามปกติ

Delete the message

ข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมจะถูกลบ

Move message to folder...

ข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก

Copy message to folder...

ข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก

Move message to Junk mail folder

ข้อความที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

Add prefix to subject

คำนำหน้าจะถูกเพิ่มลงในหัวเรื่องของข้อความที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม

 


การตั้งค่าทำได้โดยเลือกที่ Options à Spam à Spam Rules  ดังรูป


Was this answer helpful?

Related Articles

คู่มือการตั้งค่า Email Signature
คู่มือการตั้งค่า Email Signature           สร้าง Email Signature เพื่อช่วยในการสร้าง ลายเซ็น...
การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS แบบ POP
การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (iPhone/iPad) แบบ POP 1. ทำการเลือกที่ App Mailแล้วเลือกที่อื่นๆ...
การตั้งค่า Email Account บน Thunderbird แบบ IMAP
การตั้งค่า EMAIL บน Thunderbird แบบ IMAP ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Thunderbird ได้ที่ URL นี้...
คู่มือการตั้งค่า Forward Email ผ่านระบบสมาชิก
คู่มือการตั้งค่า Forward Emai l ผ่านระบบสมาชิก 1. ทำการ Login เข้าระบบสมาชิก...
การตั้งค่า Email บน Outlook 2016 แบบ IMAP
การตั้งค่า EMAIL บน OUTLOOK แบบ IMAP 1. ทำการเปิดโปรแกรม Outlook แล้วคลิกที่ File       2....