วิธี Add Subdomain  Print this Article


1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel
2. Click ที่ Add Subdomain

a13. ใส่ชื่อ Subdomain จะได้ชื่่อ Subdomain แล้วตามด้วยชื่อ Domain หลัก
4. Document root สามารถให้เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อ subdomain
5. Click Secure the domain with let's encrypt ถ้าต้องการ แล้วกด OK

a2
6. รอสักครู่เพิ่อระบบทำการ Add Subdomaim
7. เสร็จแล้วจะได้ Subdomaim เพิ่มขึ้นมา

a3

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธี Add Domain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Domain3. ใส่ชื่อ Domain name4. Location of the...
วิธี Backup Manager
วิธีที่ 1 การตั้งค่าสำรองข้อมูลในทันที 1. เข้าสู่ระบบ Plesk หน้าแรกที่ปรากฎ ด้านมุมขวา จะมีแถบ...
วิธี Create User Account
1. เข้าสู่ระบบ plesk แล้ว Click เลือกที่ Users2. เลือกที่ Create User Account3....
วิธี install wordpress
วิธีที่ 1 1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel แล้ว Click ที่ WordPress 2. คลิกที่ install...
วิธี Add Account FTP
วิธี Add Account FTP