วิธี Backup Manager  Print this Article


วิธีที่ 1 การตั้งค่าสำรองข้อมูลในทันที

1. เข้าสู่ระบบ Plesk หน้าแรกที่ปรากฎ ด้านมุมขวา จะมีแถบ Backup Manager

a1


2. จะมาที่หน้า Backup Manager เลือก Click ที่ Back Up

a23. จะมาที่หน้า Back Up the Subscription เลือกตามภาพแล้วกด OK 

a34. backup สำเร็จ

a4วิธีที่ 2 การตั้งค่าการสำรองข้อมูลตามกำหนดการ

1. เข้าสู่ระบบ Plesk หน้าแรกที่ปรากฎ ด้านมุมขวา จะมีแถบ Backup Manager

a5
2. จะมาที่หน้า Backup Manager เลือก Click ที่ Schedule

a63. จะมาที่หน้า Scheduled Backup Settings ตั้งค่าเวลาที่ต้องการจะ Backup กด Apply แล้วกด OK

a7

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธี Add Domain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Domain3. ใส่ชื่อ Domain name4. Location of the...
วิธี Add Subdomain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Subdomain3. ใส่ชื่อ Subdomain จะได้ชื่่อ...
วิธี Create User Account
1. เข้าสู่ระบบ plesk แล้ว Click เลือกที่ Users2. เลือกที่ Create User Account3....
วิธี install wordpress
วิธีที่ 1 1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel แล้ว Click ที่ WordPress 2. คลิกที่ install...
วิธี Add Account FTP
วิธี Add Account FTP