วิธี Create User Account  Imprimer cet article


1. เข้าสู่ระบบ plesk แล้ว Click เลือกที่ Users

a1
2. เลือกที่ Create User Account

a2

3. ให้กรอกข้อมูลช่องที่จำเป็นทั้งหมด (ทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายดอกจัน)
4. เสร็จแล้วให้ Click OK

a2


a35. User ที่สร้างขึ้นใหม่จะเพิ่มขึ้นมา

a4

Cette réponse était-elle pertinente?

Articles connexes

วิธี Add Domain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Domain3. ใส่ชื่อ Domain name4. Location of the...
วิธี Add Subdomain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Subdomain3. ใส่ชื่อ Subdomain จะได้ชื่่อ...
วิธี Backup Manager
วิธีที่ 1 การตั้งค่าสำรองข้อมูลในทันที 1. เข้าสู่ระบบ Plesk หน้าแรกที่ปรากฎ ด้านมุมขวา จะมีแถบ...
วิธี install wordpress
วิธีที่ 1 1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel แล้ว Click ที่ WordPress 2. คลิกที่ install...
วิธี Add Account FTP
วิธี Add Account FTP