วิธี install wordpress  Print this Article


วิธีที่ 1

1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel แล้ว Click ที่ WordPress

a1
2. คลิกที่ install จะมีให้เลือก 2 วิธี คือ install (Quick) และ install (Custom)

ถ้าเลือก install (Quick) ระบบจะกำหนดค่า default มาให้ ควรเลือกเป็น install (Custom) จะสามารถกำหนดค่าได้เอง

a2
3. เลือกเป็น install (Custom) จะได้หน้า installation of wordpress ให้กรอกข้อมูลช่องที่จำเป็นทั้งหมด (ทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายดอกจัน) ทำการเปลี่ยนแปลงค่าที่ต้องการ และคลิก install

a3
a4

4. เริ่มการติดตั้ง

a55. ติดตั้งสำเร็จ

a6


วิธีที่2
1. เลือก Subdomain ที่ต้องการ install wordpress
2. Click Application

a6

2. Click Featured Applications เลือกที่ WordPress Click install เลือก install(Custom)

a7

3. เลือก I accept the terms of License Agreement แล้วกด Next

a8
4. กรอกข้อมูลช่องที่จำเป็นทั้งหมด (ทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายดอกจัน) ทำการเปลี่ยนแปลงค่าที่ต้องการ และคลิก install

a9
a10
5. เริ่มการติดตั้ง

a12

6. ติดตั้งสำเร็จ

b13

 

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธี Add Domain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Domain3. ใส่ชื่อ Domain name4. Location of the...
วิธี Add Subdomain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Subdomain3. ใส่ชื่อ Subdomain จะได้ชื่่อ...
วิธี Backup Manager
วิธีที่ 1 การตั้งค่าสำรองข้อมูลในทันที 1. เข้าสู่ระบบ Plesk หน้าแรกที่ปรากฎ ด้านมุมขวา จะมีแถบ...
วิธี Create User Account
1. เข้าสู่ระบบ plesk แล้ว Click เลือกที่ Users2. เลือกที่ Create User Account3....
วิธี Add Account FTP
วิธี Add Account FTP