วิธี Backup ข้อมูลผ่าน DirectAdmin โดยสิทธิ์ Admin  Print this Article

restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin

a1

2. คลิก Admin Backup/Transfer

a23. ส่วนของ Create Backup

Step 1 : Who  เลือก Users ที่ต้องการ Backup หากต้องการทั้งหมดเลือก All Users หรือต้องการแค่บาง Users ให้เลือกที่ Selected Users และเลือก Users ที่ต้องการ

a1Step 2 : When  กำหนดเวลา Backup ข้อมูล หากต้องการ Backup ข้อมูลทันทีในตอนนี้ให้เลือก Now หรือต้องการตั้งเวลา Backup ข้อมูลอัตโนมัติ โดยทำการระบุวันและเวลาที่ต้องการ Backup เมื่อถึงเวลาที่กำหนดระบบจะทำการ Backup อัตโนมัติ 

a1Step 3 : where จัดเก็บข้อมูล Backup เลือก Local  เมื่อดำเนินการ Backup ข้อมูล ไฟล์ Backup จะถูกจัดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะแสดงไฟล์เป็นนามสกุล .tar.gz หรือเลือก FTP จะสามารถเก็บข้อมูล Backup ระหว่างเครื่องได้ โดยผ่านโปรแกรม FTP

a1
Step 4 : what เลือกข้อมูลที่ต้องการ Backup ถ้าต้องการทั้งหมด เลือก All Data หรือต้องการเลือกแค่บางข้อมูลเลือกที่ Selected Data และเลือกช่องข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Submit

a1

 

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธี restore ข้อมูลผ่าน DirectAdmin โดยสิทธิ์ Admin
restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. Login...