วิธี restore ข้อมูลผ่าน DirectAdmin โดยสิทธิ์ Admin  Print this Article

restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. Login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin
a1

2. คลิก Admin Backup/Transfer

a13. ในส่วนของ restore backup เลือกไฟล์ที่เก็บ Backup

Step 1 : From where เลือก Local  จะเลือกไฟล์ Backup ที่ต้องการ หรือเลือก FTP จะเลือกไฟล์ Backup ระหว่างเครื่องได้ โดยผ่านโปรแกรม FTP


a1 

Step 2 : Select IP กำหนดการใช้ IP สำหรับไฟล์ Backup

 

- Use the IP stored in the backup จะใช้ IP เดียวกับที่เก็บไว้ในไฟล์ Backup

 

- Use the IP from the list กำหนด IP หากต้องการเปลี่ยน IP ในไฟล์ Backup (แนะนำให้กำหนด IP)

a1Step 3 : Select File(s) เลือกไฟล์ที่ต้องการ Restore

a14. กดปุ่ม Submit

a1 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธี Backup ข้อมูลผ่าน DirectAdmin โดยสิทธิ์ Admin
restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. Login...