คู่มือการใช้งาน

คู่มือการ Forward Email ผ่านระบบ Webadmin  Print this Article

คู่มือการ Forward Email ผ่านระบบ Webadmin

1. Login เข้าหน้า Webadmin ด้วย Username และ Password ของ Admin ที่ทางเราจัดส่งให้

    เมื่อ Login เข้ามาแล้ว ให้เลือกที่ Mailboxes 2. เมื่อเลือก Mailboxes เข้ามาแล้ว ให้คลิ๊ก Edit ที่ email account ที่ต้องการจะทำ Redirect
3. เมื่อคลิ๊ก Edit ที่ Email Account ที่ต้อารแล้ว จะมี Popup ขึ้นมา

    ตรงส่วน Redirect mail to ให้ใส่ Email ที่ต้องการให้ Forward ต่อ

    และให้ติ๊กถูกที่ Keep a copy of the messages in the mailbox 

    เพื่อไม่ให้ลบอีเมลหลังจาก Forward ไปแล้ว
 
    หลังจากนั้นกด Save เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำ Forward Email ผ่านระบบ Webadmin

Was this answer helpful?

Related Articles

คู่มือการเปลี่ยน Password ผ่าน WebAdmin
คู่มือการเปลี่ยน Password ผ่าน WebAdmin      ผู้ดูแลสามารถ เปลี่ยน password ในการเข้าใช้งาน...
คู่มือการ Add/Delete Email Account ผ่านระบบ Webadmin
คู่มือการเพิ่ม Email Account 1.Login เข้าระบบจัดการ Email Accountโดยปกติจะเข้าด้วย Link :...
คู่มือการกำหนด พื้นที่การใช้งาน Email ผ่านระบบ WebAdmin
คู่มือการกำหนด พื้นที่การใช้งาน Email ผ่านระบบ WebAdmin ผู้ดูแลสามารถ...