บทความ

การ Set chaset name ก่อน import database
การ Set chaset name ก่อน import database การเข้าใช้งาน phpmyadmin เป็นการเข้ามาจัดการ inport...
การ export database
การ export database ออกจาก server การเข้าใช้งาน phpmyadmin เป็นการเข้ามาจัดการ import export...
การ import database
การ import database เข้า server การเข้าใช้งาน phpMyAdmin เป็นการเข้ามาจัดการ Import Export...
การเข้าใช้งาน PHPmyAdmin จาก DirectAdmin
การเข้าใช้งาน phpmyadmin ระบบการจัดการฐานข้อมูล ทำการ login เข้าระบบ DirectAdmin และเลือกเมนู...
วิธีการซ่อมแซมฐานข้อมูล (Repair Database)
1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน  DirectAdmin ของคุณ จากนั้นใส่ Username, Password...
วิธีการอนุมัติการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอก
1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน  DirectAdmin ของคุณ จากนั้นใส่ Username, Password...
วิธีเชื่อมต่อ Database MSSQL
วิธีเชื่อมต่อ Database MSSQL   โดยปกติจะใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio...
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User 1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน  DirectAdmin...