คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน Android แบบ IMAP  Print this Article

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน Android แบบ IMAP


1. ทำการเปิด App mail Outlook บน  Android ขึ้นมาจะพบหน้ารวม Email
    ให้เลือกที่ปุ่มดังรูป และเลือกที่รูปเฟืองตามรูปด้านล่าง

 

 

 

 2. เลือกที่ ADD ACCOUNT และเลือกที่ Add an email account  
  3. เข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อ Account Email ของลูกค้าเอง หลังจากนั้นรอสักครู่จะมี ตัวอักษรคำว่า SETUP ACCOUNT MANUALLY ขึ้นมา ให้กดที่ข้อความนี้


  


  4. เลือกที่ IMAP ดังรูป  5. เลือกที่ ADVANCED SETTING และตั้งค่าต่างๆ ตามนี้

     IMAP Incoming Mail Server
       - IMAP Host Name (e.g.imap.domain.com) ใส่เป็นชื่อ Mail server ที่ต้องการ ปกติจะใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนของลูกค้า
       - IMAP Username (Example: mike.resoft)  ใส่ชื่อ Account อีเมลของลูกค้าโดยต้องใส่เป็นชื่อ account @ ชื่อโดเมน เช่น account@yourdomain.com
 
      - IMAP Password  ใส่ Password ของอีเมล

     SMTP Incoming Mail Server
       - SMTP Host Name (e.g.smtp.domain.com) ใส่เป็นชื่อ Mail server ที่ต้องการ ปกติจะใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนของลูกค้า
       - SMTP Username (Example: mike.resoft)  ใส่ชื่อ Account อีเมลของลูกค้าโดยต้องใส่เป็นชื่อ account @ ชื่อโดเมน เช่น account@yourdomain.com
 
      - SMTP Password  ใส่ Password ของอีเมล

       ตามรูปด้านล่าง แล้วติ๊กที่เครื่องหมายถูก มุมบนขวา

    6. หากมี POPUP แจ้งเกี่ยวกับ Secure connection unavailable. ให้คลิ๊ก LOGIN ได้เลย


Was this answer helpful?

Related Articles

คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่าน Webmail
คู่มือการตั้งค่า Spam Filter ผ่าน Webmail      Cloud email สามารถตั้งค่าการกรอง spam...
คู่มือการตั้งค่า Email Signature
คู่มือการตั้งค่า Email Signature           สร้าง Email Signature เพื่อช่วยในการสร้าง ลายเซ็น...
การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS แบบ POP
การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (iPhone/iPad) แบบ POP 1. ทำการเลือกที่ App Mailแล้วเลือกที่อื่นๆ...
การตั้งค่า Email Account บน Thunderbird แบบ IMAP
การตั้งค่า EMAIL บน Thunderbird แบบ IMAP ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Thunderbird ได้ที่ URL นี้...
คู่มือการตั้งค่า Forward Email ผ่านระบบสมาชิก
คู่มือการตั้งค่า Forward Emai l ผ่านระบบสมาชิก 1. ทำการ Login เข้าระบบสมาชิก...