คู่มือการใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิกผ่านเว็บไซต์ hosting lotus  Print this Article

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ hosting lotus


1. เข้าเว็บไซต์ hostinglotus.com เลือกคลิ๊กในส่วนของคำว่า login

 

2. จะปรากฏเมนู มุมสำหรับสมาชิก ให้กรอก e-mail และ password ที่ลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนไว้3. หลังจากทำการกรอก e-mail และ password เรียบร้อยแล้วให้มองไปยังมุมขวาจะพบชื่อสมาชิกให้คลิ๊กหนึ่งครั้งเพื่อให้เมนูปรากฏขึ้น
4. หลังจากคลิ๊กและเมนูปรากฏขึ้นแล้วนั้นให้เลือก edit account details หรือ แก้ไขรายละเอียดบัญชี