คู่มือการใช้งาน

วิธีการตั้งค่า e-mail บนระบบปฎิบัติการ ios  Print this Article

วิธีการตั้งค่า e-mail บนระบบปฎิบัติการ ios

1. เข้าไปยัง application เมล์2.  เลือก อื่น ๆ ตามภาพ
3. กรอกข้อมูล ตามระบบต้องการ และกด ถัดไป เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ชื่อ หมายถึง ชื่อผู้ใช้

อีเมล หมายถึง ชื่อ e-mail ที่ต้องการใช้งาน

รหัส หมายถึง รหัสผ่านของ e-mail ที่ต้องตั้งไว้

คำอธิบาย หมายถึง บ่งบอกชื่อ e-mail ว่าชื่อ e-mail อะไรหากใช้หลากหลายบัญชีให้ใช่เป็นชื่อบัญชีนั้นๆ


4. ในส่วนนี้ ระบบ จะมีให้เลือกการตั้งค่า imap (กรอบสีเหลือง) หรือ pop (กรอบสีเขียว) เลือกตามความต้องการใช้งาน

- หัวข้อเซิร์ฟเวอร์เมลเข้า

  ชื่อเครื่องโฮสต์ ให้กรอกเป็น mail.(ตามด้วยชื่อ domain) เช่น mail.youdomain.com

  ชื่อผู้ใช้ ให้กรอกเป็น ชื่อ e-mail เช่น lotus@youdomain.com

  รหัสผ่าน ให้กรอกเป็น รหัสผ่านที่ตั้งไว้
- หัวข้อเซิร์ฟเวอร์เมลออก

  ชื่อเครื่องโฮสต์ ให้กรอกเป็น mail.(ตามด้วยชื่อ domain) เช่น mail.youdomain.com

  ชื่อผู้ใช้ ให้กรอกเป็น ชื่อ e-mail เช่น lotus@youdomain.com

  รหัสผ่าน ให้กรอกเป็น รหัสผ่านที่ตั้งไว้
เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด ถัดไป เพื่อ ดำเนินการต่อ

5. จะพบหน้าระบบกำลังตรวจสอบยืนยัน ให้เลือกเลือก รายละเอียด6. เมื่อเลือก รายละเอียด แล้วจะแสดงหน้า ใบรับรอง ให้เลือก เชื่อถือ7. เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า e-mail8. หลังการตั้งค่า e-mail เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับมายังหน้า home อีกครั้ง เลือกการตั้งค่า9. หาเมนู รหัสผ่านและบัญชี ดังภาพ
10. จะพบหน้าตั้งค่า รหัสผ่านและบัญชี ให้เลือกชื่อบัญชีที่ได้ตั้งค่าไว้ตั้งแต่ต้น ในทีนี้ชื่อแต่ละชื่อที่ตั้งจะไม่เหมือนกันในภาพประกอบจะเป็นชื่อ Domaintesttt


11. จะแสดงหน้าการตั้งค่า บัญชี ให้เลือก ขั้นสูง ดังภาพ

12. ในหัวข้อ ใช้ SSL เลื่อนปิด เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการปิดการใช้งาน Remote Desktop Protocol Windows 10
วิธีการปิดการใช้งาน Remote Desktop Protocol Windows 10 การปกป้องคอมพิวเตอร์ Windows...
วิธีการเปลี่ยน DNS Server สำหรับ Mac OS X Leopard
วิธีการเปลี่ยน DNS SERVER สำหรับ MAC OS X LEOPARD 1. Go to System Preferences 2. Click on...
วิธีการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ปลอดภัยหรือไม่ ด้วย Google Search Console
วิธีการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ปลอดภัยหรือไม่ ด้วย Google Search Console 1 เข้าใช้งานที่...
การแก้ปัญหาในกรณีที่ IP internet ของท่านติด blacklist spam mail
การแก้ปัญหาในกรณีที่ IP internet ของท่านติด blacklist spam mail ตรวจสอบที่นี่...
Redirect หน้าเว็บไซต์ด้วย Code HTML
หากลูกค้าต้องการ redirect หน้าเว็บไซต์ของลูกค้าให้ลิงค์ไปที่หน้าเว็บไซต์อื่นสามารถใช้ Code HTML...