คู่มือการใช้งาน

การสร้าง Database Mysql  Print this Article

การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin

 

ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง สามารถเปลี่ยนไปใช้คู่มือได้ตามนี้ครับ

การสร้าง Database Mysql (EVOLUTION SKIN)

 

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู Mysql Management2. คลิกที่ Create new Database

 

 3. ระบุข้อมูลของ Database ที่ต้องการสร้าง ดังนี้

  •  Database Name: ระบุชื่อ Database ที่ต้องการ โดยระบบ DirectAdmin จะกำหนดชื่อนำหน้าไว้
  •  Database Username: ระบุชื่อผู้ใช้ Database สำหรับไว้ Login เข้าระบบ phpMysql  โดยระบบ DirectAdmin จะกำหนดชื่อนำหน้าไว้
  •  Username Password: ระบุรหัสผ่าน สำหรับไว้ Login เข้าระบบ phpMysql หรือหากคลิกที่ปุ่ม Random ระบบจะสร้างรหัสผ่านให้อัตโนมัติ
  •  Confirm Password: ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง หรือหากคลิกที่ปุ่ม Random ระบบจะสร้างรหัสผ่านให้อัตโนมัติ

 4. คลิกปุ่ม Create 4. ระบบแสดงข้อมูลของ Database Mysql ที่สร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อนำไปใช้งาน

 

By Hostinglotus.com

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...
การตั้งค่า Mail Forward
การตั้งค่า Mail forward ต้องทำใน Control Panel DirectAdmin ครับ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...