คู่มือการใช้งาน

วิธีการ Build เวอร์ชั่น php บน VPS  Print this Article

วิธี Update version PHP VPS

1.SSH เข้าไปที่ IP ของ VPS ผ่านโปรแกรม SecureCRT หรือโปแกรม Putty

 

2. หลังจากเข้ามาแล้วให้รันคอมมาน

nano /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf

หลังจากรันแล้วจะพบ

#PHP Settings

php1_release=5.6  <- ตรงเลข 5.6 ปรับเป็นเวอร์ชั่นที่ลูกค้าต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+O แล้วกด Enter

 

3.หลังจาก Save แล้วให้รันคอมมาน

cd /usr/local/directadmin/custombuild  กดปุ่ม Enter

แล้วรันคอมมาน ./build update กดปุ่ม Enter รอจนรันเสร็จ (หลังจากรันเสร็จแล้วจะมีเคอเซอกระพริบ)

แล้วรันคอมมาน ./build php d กดปุ่ม Enter ขั้นตอนนี้จะรันค่อนข้างนาน รอจนรันเสร็จ (หลังจากรันเสร็จแล้วจะมีเคอเซอกระพริบ)

หลังจากเสร็จแล้ว รันคอมมานนี้ต่อ

nano /usr/local/php72/lib/php.ini  (php72 คือเวอร์ชั่นที่เราเลือกจาก php1_release=7.2 ด้านบน) แล้วกด Enter

การ Search สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Ctrl+W จะมีช่อง search โผล่ขึ้นมา

search หา short_open_tag 2ครั้ง ปรับให้เป็น On

Search หา date.timezone ให้เป็น "Asia/Bangkok"

Search display_errors 2ครั้ง ปรับให้เป็น Off

Seach หา error_reporting (จะอยุ่ด้านบน display_errors ไม่เยอะ) ต้องเปลี่ยน string ใหม่ เป็น error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT & ~E_NOTICE

Search หา memory_limit ปรับเป็น 256 แล้ว Save โดยกดปุ่ม Ctrl+O แล้วกด Enter

หลังจากนั้นก็รันคอมมาน

cd /usr/local/directadmin/custombuild กดปุ่ม Enter

./build secure_php กดปุ่ม Enter

เรียบร้อยครับจบขั้นตอนการ build version php

Was this answer helpful?

Related Articles

เริ่มต้นใช้ VPS Hosting
การเข้าใช้งาน Control Panel DirectAdmin สำหรับผู้ใช้งานแบบ VPS Hosting Linux กับเรา 1. เข้า URL...
วิธี Build PHP ผ่าน DirectAdmin ค่ะ
วิธี Build PHP ผ่าน DirectAdmin 1.เข้าสู่ระบบของ DirectAdmin เมื่อเข้ามาจะพบหน้าต่าง ดังรูป...