คู่มือการใช้งาน

วิธีการกู้คืนฐานข้อมูลผ่าน DirectAdmin  Print this Article

วิธีการกู้คืนฐานข้อมูลผ่าน DirectAdmin

1.เข้าสู่ระบบ DirectAdmin

2.เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะเข้ามาสู่หน้า Home ให้เลือก Create/Restore Backups”

3.ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ และกด “Select Restore Options”

4.จะขึ้นดังรูป กด “Restore Selected Items”