مرکز آموزش

การสร้าง subdomains  پرینت این مقاله

การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>> Subdomain Management

2. ใส่ชื่อ ชื่อ subdomain ที่ต้องการใช้ .ชื่อ Domain เช่น hosting.hostinglotus.com

 Add Sub-Domain:         .hostinglotus.com

 3. ระบบจะแสดง subdomain ที่ท่านสร้าง

By Hostinglotus.com

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...
การตั้งค่า Mail Forward
การตั้งค่า Mail forward ต้องทำใน Control Panel DirectAdmin ครับ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...