คู่มือการใช้งาน

วิธีการสำรองฐานข้อมูลผ่าน DirectAdmin  Print this Article

วิธีการสำรองฐานข้อมูลผ่าน DirectAdmin

1.เข้าสู่ระบบ DirectAdmin

2.เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะเข้ามาสู่หน้า Home ให้เลือก Create/Restore Backups”

3.ทำการเลือกเฉพาะ Databases ค่ะ และกด “Create Backup”

4.จะขึ้นดังรูป