คู่มือการใช้งาน

วิธี Extract File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin  Print this Article

1.เข้า Directadmin คลิกเลือกเมนูไฟล์ Manager 

 

2.กดคำว่า Extract file ที่ต้องการ

 

3.กำหนด Path ที่ต้องการแตก

หากมี
Domain เดียวให้นำแตก file ที่ /domains/yourdomain.com/public_html/

หากมีหลาย Domain ให้ใส่เพียง / ในช่อง Directory

 

4.เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ไฟล์จะไปอยู่ตาม Path ที่เราเลือกไว้

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...