คู่มือการใช้งาน

การสร้าง FTP Account เพิ่ม  Print this Article

การสร้าง FTP Account เพิ่ม

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>> FTP Management

 

2. กดปุ่ม Create FTP account

3. ใส่ข้อมูล User Account Password ที่ต้องการใช้ รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึง Directories

 FTP Username:

 Enter Password:

 Re-Enter Password:

 

 

4. ระบบแสดงข้อมูลหลังจากสร้างขึ้นมาใหม่ครับ

ถ้าต้องการเปลี่ยน Password ของ Account ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ให้ กด Change

By Hostinglotus.com

User ที่สร้างเพิ่มจะมี @ชื่อโดเมนของท่านต่อท้ายด้วย เช่น user1@lotusdemo.com

เพิ่มเติมเรื่องการกำหนดเฉพาะ folder

Path จะเป็นตามตัวอย่างนี้ครับ

/home/ชื่อ user/domains/ชื่อโดเมนของท่าน.com/public_html/folder ที่ต้องการให้สิทธิ์

/home/lotusdemo/domains/lotusdemo.com/public_html/picture/ (นี่คือ path ตัวอย่างนะครับ)

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>>...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...
การตั้งค่า Mail Forward
การตั้งค่า Mail forward ต้องทำใน Control Panel DirectAdmin ครับ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...