คู่มือการใช้งาน

วิธีการตั้งค่าอัตราการส่ง E-mail ใน Control Panel DirectAdmin  Print this Article

 

1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน  DirectAdmin ของคุณ

จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม  Login เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

2. เลือกเมนู E-Mail Accounts ในกรอบสีแดง

3. สามารถดู limit ของแต่ละ account ได้ที่ช่อง Sent

4. หากต้องการเปลี่ยนแปลง limit มีขั้นตอนดังนี้
ให้คลิกที่ Change ของ account ที่ต้องการ และทำการระบุจำนวนการส่ง

 

5.สามารถกำหนด limit ได้ตามที่ต้องการ แต่ต้องไม่เกินการใช้งานแพคเกจของคุณ
6.เมื่อระบุจำนวนเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก Modify