คู่มือการใช้งาน

วิธีการตั้งค่าการกรอง SPAM E-Mail บน Control Panel DirectAdmin  Print this Article

 

วิธีการตั้งค่าการกรอง SPAM E-Mail บน Control Panel DirectAdmin

1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน Control Panel DirectAdmin ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เมนู SPAM Filters

3. ในหน้าของ SPAM Filters ให้ใส่รายละเอียดข้อมูล E-Mail Filters ที่เราต้องการป้องก้นไม่ให้ E-Mail เหล่านั้นถูกส่งเข้ามาในกล่อง Inbox ของเราโดยมีรายละเอียดดังนี้

·         Block a specific e-mail address: สำหรับระบุบัญชี Email ที่เราต้องการกรอง

·         Block mail from an entire domain: สำหรับระบุชื่อโดเมนที่เราต้องการกรอง

·         Block all e-mail containing the word: สำหรับระบุคำ หรือกลุ่มคำที่เราต้องการกรอง

·         Block all e-mail Size: สำหรับระบุขนาดของ E-Mail รวมถึง Attachment ที่ใหญ่เกินไปที่เราไม่ต้องการรับ

·         กรองชื่อ E-mail Account ที่เราต้องการบล็อค

·         Enable adult filter: สำหรับ เปิดระบบกรองคำสำหรับข้อความแนวเว็บผู้ใหญ่ เรื่องเพศ หรือ 18+ จากนั้นกดปุ่ม Enable ให้เป็น Disable

·         Action for filter matches: สำหรับเลือกวิธีที่จะกรอง Email ซึ่งมีสองวิธีคือ Drop Email ไม่ต้องการับ Email ที่กรองเลย หรือ Send to spam box ย้าย E-Mail ที่ได้รับไปยัง Spambox

 

เมื่อทำการตั้งค่าต่างๆ ตามที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Block

4. แสดงรายการกรองที่เราได้เพิ่มไว้ ให้เราสามารถลบได้

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...