คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่า Anti spam mail  Print this Article

การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>> Spamassassin Setup

 

2. ระบบแสดงค่าต่างๆให้กำหนด

 โดยเลือกกำหนดค่าตาม ลูกศร ได้เลยครับ

ท่านสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของการใช้งานได้ครับ 

แล้ว กดปุ่ม SAVE

 

ค่าของ Anti Spam ค่าตัวเลข ยิ่งน้อย จะ ยิ่ง block Mail Spam มาก แต่ถ้า ตัวเลชยิ่งมาก ระบบจะปล่อยให้ Mail Spam เข้ามาเยอะขึ้น

  • Low Threshold (5.0)
  • Medium Threshold (7.5)
  • High Threshold (10.0)
  • Custom Threshold: 4.0   ตัวนี้ User จะสามารถกำหนดค่าได้เองครับ

 ถ้าเราตั้งให้ Mail Spam เข้าไปที่ Folder Spam เมื่อมี Email เข้ามาแต่ไม่ได้รับ อาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบ Email ใน Folder Spam

แต่ถ้าตั้งให้เข้า Inbox Email Spam และ ไม่ใช่ Spam จะรวมกันใน Indox

 

 By Hostinglotus.com

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Mail Forward
การตั้งค่า Mail forward ต้องทำใน Control Panel DirectAdmin ครับ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...