คู่มือการใช้งาน

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User  Print this Article

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User

1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน  DirectAdmin ของคุณ

จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม  Login เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

2. คลิกที่ MySQL Management

 

3. คลิกที่ชื่อฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน Password

4. คลิก Modify Password ของ User ที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

5. ระบุรายละเอียดสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ดังนี้

  • ·         กรอกรหัสผ่านใหม่ของคุณในช่อง Username Password
  • ·         ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในช่อง Confirm Password
  • ·         หากต้องการสุ่มรหัสผ่านใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม Random

 

จากนั้นคลิก Save

6. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนรหัสผ่าน Database User คุณสามารถใช้รหัสผ่านใหม่ของคุณได้ทันที