คู่มือการใช้งาน

การตั้งค่า Mail Forward  Print this Article

การตั้งค่า Mail forward ต้องทำใน Control Panel DirectAdmin ครับ

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>> Forwarders

2. กดปุ่ม  Create new E-Mail Forwarder

3. กรอกชื่อ Email ที่ต้องการ Forward ไปที่อื่น

 ช่องล่างให้ใส่ Email Account ปลายทางที่ต้องการรับเมล์

แล้วกด Create

4. ระบบแจ้งบอก ว่าตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว และบอกว่า forward ไปไหนบ้าง

5. lists รายชื่อ ที่ตั้งค่าเอาไว้

By Hostinglotus.com

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม   ในกรณีที่หน้าการแสดงผลไม่ได้เป็นตามตัวอย่าง...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...