คู่มือการใช้งาน

วิธีการสร้าง Signature Package Cloud Email Hosting By OpenxChange  Print this Article

วิธีการสร้าง Signature Package Cloud Email Hosting By OpenxChange

1. เข้าลิ้ง webmail.ชื่อโดเมนของตัวเองเช่น webmail.hostinglotus.com
และทำการ กรอก E-mail & Password

2. หลังจากเข้ามาเลือก Setting ดังรูป

 

3. เลือก Add Account & Signatures ให้เลือก อีเมลตัวเองและตั้งค่า หลังจากนั้นกด save ครับ
Display name : ชื่อ ลายเซ็น Reply To : อีเมลตอบกลับ
E-mail : อีเมลลายเซ็น Bcc : CC ถึงอีเมลตอนส่ง
Organization : องค์กร
Set Default : กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น ตอนสร้างอีเมลจะใช้ Signature นี้
Enable Signature Builder : สร้างรูปแบบ Signature

 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการเปลี่ยนพาสเวิด Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการเปลี่ยนพาสเวิด Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...