คู่มือการใช้งาน

วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange  Print this Article

วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange

1. เข้าลิ้ง webmail.ชื่อโดเมนของตัวเองเช่น webmail.hostinglotus.com
และทำการ กรอก E-mail & Password

2. หลังจากเข้ามาให้ลือก Calendar ตามรูปด้านล่างครับ

3. เลือก Create Event
3.1 เลข 1 คือ Create Event สร้างปฏิทิน
3.2 เลข 2 คือ Day แจ้งตารางนัดหมายประจำวัน
3.3 เลข 3 คือ Week แจ้งตารางนัดหมายประจำสัปดาห์
3.4 เลข 4 คือ Month แจ้งตารางนัดหมายประจำเดือน
3.5 เลข 5 แสดงรายละเอียดตารางของวันนั้นๆ

4. หน้านี้จะเป็นหน้าตั้งค่า
รายละเอียดตั้งวันเวลา เนื้อที่ Summary

Title : หัวข้อปฏิทิน
Start : วันเริ่มต้น End : วันสิ้นสุดกิจกรรม
All Day : ถ้าเปิดตรงนี้คือแสดงทุกวัน
Location : สถานที่ Description : เนื้อหากิจรรม
URL : ลิ้งเว็บ Use Calendar Colors : กำหนดสีปฏิทิน
Category : กำหนดกลุ่ม Visibility : กำหนดกลุ่มประเภท
Priority : ความสำคัญ

การแจ้งเตือนตั้งที่หน้า Notifications

การแชร์ Calendar ที่หน้า Attendess
1. ช่องใส่อีเมลที่จะรับการแจ้งเตือน
2. กด Add จะเป็นการบันทึกอีเมล

 

5. หลังจากนั้นกด Save ส่วนอีเมลที่ได้รับการแชร์ Calendar ต้องไปกด Confirm ที่อีเมลนั้นๆด้วยครับ

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการสร้าง Signature Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการสร้าง Signature Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการเปลี่ยนพาสเวิด Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการเปลี่ยนพาสเวิด Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...