คู่มือการใช้งาน

การ Backup File Database ด้วยตัวเอง  Print this Article

การทำ Backup  File Database Config ด้วยตัวเอง

1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>> Create/Restore Backups

2. Tik เลือก รายการ ที่ต้องการ Backup เก็บไว้ แล้วกดปุ่ม Create Backup

3. ระบบจะแจ้ง Status การสร้าง Backup ของระบบ

4. จะมีระบบจะมี Message System มาแจ้ง

 

By Hostinglotus.com 

 

Was this answer helpful?

Related Articles

การสร้าง Email Account
การสร้าง Email Account เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin คลิกที่เมนู...
การสร้าง Database Mysql
การสร้าง Database Mysql เพื่อนำไปใช้ใน phpmyadmin 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การสร้าง subdomains
การสร้าง Subdomains เพื่อนำไปใช้งาน 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin >>>>...
การสร้าง FTP Account เพิ่ม
การสร้าง FTP Account เพิ่ม 1. Login เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin...
การตั้งค่า Anti spam mail
การตั้งค่า ของระบบ Anti Spam Mail  เพื่อกรอง mail ขยะ 1. Login เข้าระบบ Control Panel...