คู่มือการใช้งาน

วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange  Print this Article

วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange

1. เข้าลิ้ง webmail.ชื่อโดเมนของตัวเองเช่น webmail.inoriiz.com
และทำการ กรอก E-mail & Password

2. หลังจากเข้ามาให้เลือก Contact ตามรูป

3. กดคำว่า Create ตามรูปและตั้งค่าหลังจากนั้นกด Save เป็นอันเสร็จครับ
Address Book : กำหนดประเภทผู้ติดต่อ
First Name : ตั้งชื่อผู้ติดต่อ
Last Name : นามสกุล

ช่อง Properties คือ รายละเอียด Address
E-mail : อีเมลของผู้ติดต่อ
Phone : โทรศัพท์ผู้ติดต่อ
Address : ที่อยู่

 

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการสร้าง Signature Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการสร้าง Signature Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการเปลี่ยนพาสเวิด Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการเปลี่ยนพาสเวิด Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...