คู่มือการใช้งาน

วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange  Print this Article

วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange

1. เข้าลิ้ง webmail.ชื่อโดเมนของตัวเองเช่น webmail.hostinglotus.com
และทำการ กรอก E-mail & Password

2. หลังจากเข้ามาให้เลือก Setting  ตามไฟล์แนบ

3. เลือก Import mails
E-mail address คือ อีเมลต้นทางที่จะย้ายข้อมูลมา
Password คือ รหัสผ่านของ อีเมลต้นทางที่จะย้ายข้อมูลมา
IMAP / IP address คือ เซิฟเวอร์เมลต้นทาง เช่นของ Gmail จะเป็น imap.gmail.com , Hotmail จะเป็น outlook.office365.com หรือหากไม่ทราบให้ถามทางเซิฟเวอร์เมลเก่า
IMAP Port คือ Port ของ Imap ถ้า Default จะเป็น 143 , SSL 993
Source Server requires SSL คือ ถ้าเลือก Port 993 ให้ กดเปิดปุ่มนี้ด้วยครับ

หลังจากตั้งค่าเสร็จให้กด Start Import

 


**** ระยะเวลาย้ายจะขึ้นอยู่กับจำนวน E-mail ของลูกค้า

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการสร้าง Signature Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการสร้าง Signature Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการเปลี่ยนพาสเวิด Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการเปลี่ยนพาสเวิด Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...