คู่มือการใช้งาน

วิธีการเปลี่ยนพาสเวิด Package Cloud Email Hosting By OpenxChange  Print this Article

วิธีการเปลี่ยนพาสเวิด Package Cloud Email Hosting By OpenxChange

1. เข้าลิ้ง webmail.ชื่อโดเมนของตัวเองเช่น webmail.hostinglotus.com
และทำการ กรอก E-mail & Password

2. หลังจากเข้ามาเลือก Setting ดังรูป

 

 


3. เลือก Change password  และให้ตั้งค่า Password และกด Update

Old Password : พาสเวิดตัวเก่า
New Password : พาสเวิดใหม่ที่จะตั้งค่า
Confirm Password : ใส่พาสเวิดใหม่อีกครั้งครับ

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการสร้าง Signature Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการสร้าง Signature Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...