คู่มือการใช้งาน

วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange  Print this Article

วิธีการส่งอีเมลของ Package Cloud Email Hosting By OpenxChange

1. เข้าลิ้ง webmail.ชื่อโดเมนของตัวเองเช่น webmail.hostinglotus.com
และทำการ กรอก E-mail & Password

2. กด Compose เพื่อสร้างเนื้อหาอีเมล

 

3. พอเข้ามาสร้างเนื้อหาที่จะส่งหาปลายทางและกด Send ได้เลยครับ
1 To : ใส่อีเมลผู้รับ
2. Subject : หัวข้อเมล
3. ตัวปรับแต่งอักษร จัดหน้ากระดาษ
4. ตัวสะกดคำถูกผิด
5. Attach a file : กดแนบไฟล์หรือลากไฟล์ใส่ช่องนี้ได้ครับ
6. Delivery Status notfication : หากเปิดเมื่อส่งอีเมลจะมี Log แจ้งการส่งเมลที่ Inbox
6.1 Prority : ความสำคัญของอีเมล
6.2 Save send message in : เมื่อกด send อีเมลจะไปเก็บที่ใด
7. Send กดส่งอีเมล

 

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการใช้งาน Calendar Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการสร้าง Signature Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการสร้าง Signature Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการสร้าง Contact Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการย้ายเมลจากที่อื่นมายัง Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...
วิธีการเปลี่ยนพาสเวิด Package Cloud Email Hosting By OpenxChange
วิธีการเปลี่ยนพาสเวิด Package Cloud Email Hosting By OpenxChange 1. เข้าลิ้ง...