คู่มือการใช้งาน

การอนุญาตการเชื่อมต่อ Database จากภายนอกบน Control Panel Plesk  Print this Article

การอนุญาตการเชื่อมต่อ Database จากภายนอกบน Control Panel Plesk

1.Login ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยเข้าใช้งานจากข้อมูลที่ระบบได้ส่งไปให้ทางอีเมล

2. ที่เมนูด้านซ้ายเลือก Databases > เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ > User Management

3. คลิก username ที่ต้องการ

4. ที่ Access Control จะมีให้เลือก 3 ข้อ ดังนี้

Allow local connection only: อนุญาตให้เชื่อมต่อภายในโฮสต์เดียวกันเท่านั้น

Allow remote connection from any host: อนุญาตให้เชื่อมต่อจากโฮสต์นอก

Allow remote connection from: อนุญาตให้เชื่อมต่อเฉพาะโฮสต์ที่ระบุเท่านั้น

Access Control ทางเราจะตั้งค่าให้เป็น Allow remote connection from any host ให้อยู่แล้ว แต่ถ้าหากของใครยังไม่ได้ตั้งไว้ และอยากเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอก ก็ให้เลือกข้อ 2 จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าได้เลย

5. เมื่อระบบจะแสดงข้อความว่า ตั้งค่าสำเร็จแล้ว ดังภาพก็ให้ลองทดสอบเชื่อมต่ออีกครั้งได้เลย

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธี Add Domain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Domain3. ใส่ชื่อ Domain name4. Location of the...
วิธี Add Subdomain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Subdomain3. ใส่ชื่อ Subdomain จะได้ชื่่อ...
วิธี Backup Manager
วิธีที่ 1 การตั้งค่าสำรองข้อมูลในทันที 1. เข้าสู่ระบบ Plesk หน้าแรกที่ปรากฎ ด้านมุมขวา จะมีแถบ...
วิธี Create User Account
1. เข้าสู่ระบบ plesk แล้ว Click เลือกที่ Users2. เลือกที่ Create User Account3....
วิธี install wordpress
วิธีที่ 1 1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel แล้ว Click ที่ WordPress 2. คลิกที่ install...