คู่มือการใช้งาน

วิธีการตั้งค่าเพิ่ม/ลดพื้นที่อีเมลบน Control Panel Plesk  Print this Article

1.Login ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยเข้าใช้งานจากข้อมูลที่ระบบได้ส่งไปให้ทางอีเมล

2.ให้คลิกที่ Mail

3.เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยคลิกที่ชื่อบัญชีที่ต้องการ

4. ที่แท้บ General หัวข้อ Mailbox เลือก Another size จากนั้นให้ใส่ขนาดพื้นที่ ที่ต้องการเพิ่ม/ลดลงไป

หมายเหตุ: ขนาดพื้นที่ ที่ต้องการเพิ่ม/ลดนั้น จะต้องมีขนาดไม่เกินที่กำหนดไว้ใน Default size


จากนั้นกดปุ่ม Apply

5.ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

ให้คลิกที่ปุ่ม OK

6.ระบบจะกลับสู่หน้า Mail และมีข้อความแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

Was this answer helpful?

Related Articles

วิธี Add Domain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Domain3. ใส่ชื่อ Domain name4. Location of the...
วิธี Add Subdomain
1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel2. Click ที่ Add Subdomain3. ใส่ชื่อ Subdomain จะได้ชื่่อ...
วิธี Backup Manager
วิธีที่ 1 การตั้งค่าสำรองข้อมูลในทันที 1. เข้าสู่ระบบ Plesk หน้าแรกที่ปรากฎ ด้านมุมขวา จะมีแถบ...
วิธี Create User Account
1. เข้าสู่ระบบ plesk แล้ว Click เลือกที่ Users2. เลือกที่ Create User Account3....
วิธี install wordpress
วิธีที่ 1 1. เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel แล้ว Click ที่ WordPress 2. คลิกที่ install...